Exercicis

Propostes d'exercicis per treballar i millorar la gestió de les emocions, el pensament i/o treballar l'actitud positiva.

63
Exercicis
Com es medita?

Com es medita?

Iniciació a la meditació. En aquest post veurem com es medita i aprendrem a meditar en 7 passos súper senzills. Benvingut/da a la teva primera pràctica!

You’ve successfully subscribed to Ad litteram
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search