Gemma Calmet

Gemma Calmet

135
Em convides a un cafè?

Em convides a un cafè?

Buy me a coffee és una plataforma que permet fer petites donacions a persones que creen contingut. Comprant-me un cafè em regales temps per estar al cas de les últimes publicacions, repassar apunts i pensar, crear i escriure contingut de qualitat.

Errors cognitius

Errors cognitius

Les distorsions de pensament o errors cognitius generen un biaix negatiu o irracional a la interpretació de la realitat generen malestar i baixa autoestima. Coneix els 10 tipus per vèncer-los.

You’ve successfully subscribed to Ad litteram
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search