Autoestima

Estimar-nos a nosaltres mateixes, com la persona que som, amb totes les nostres coses bones i totes les nostres coses no tant bones és necessari per poder-nos desenvolupar plenament. Aquí hi trobaràs eines, reflexions i exercicis que t'ajudaran a treballar l'estima que et tens.

23
Autoestima
Pensaments intrusius

Pensaments intrusius

Què són els pensaments intrusius?Els pensaments intrusius són pensaments que semblen quedar atrapats a la teva ment. Poden causar angoixa, ja que la naturalesa del pensament pot ser molest. També poden aparèixer amb freqüència,...

You’ve successfully subscribed to Ad litteram
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search