Estrès

L'estrès és la reacció del cos, la ment i el corason davant d'una sobrestimulació. Els posts d'aquesta etiqueta ens donen eines i idees per regular aquesta sobre estimulació i recuperar el benestar i la funcionalitat.

38
Estrès
La finestra de tolerància

La finestra de tolerància

La finestra de tolerància és la zona on estem bé. i som capaces de gestionar els reptes de la vida. En el post veurem què és i com regular-nos per ampliar la nostra finestra de tolerància.

Errors cognitius

Errors cognitius

Les distorsions de pensament o errors cognitius generen un biaix negatiu o irracional a la interpretació de la realitat generen malestar i baixa autoestima. Coneix els 10 tipus per vèncer-los.

You’ve successfully subscribed to Ad litteram
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.