La piràmide de Maslow és un dels conceptes recurrents a les formacions i sessions individuals perquè ens parla de les nostres necessitats alhora que les ordena i prioritza.

Què és la piràmide de Maslow?

La piràmide o jerarquia de necessitats de Maslow és una teoria motivacional de la psicologia que inclou un model de cinc nivells de necessitats.

Des de la part inferior de la jerarquia cap amunt, les necessitats són:

 • fisiològiques (alimentació i roba)
 • seguretat (seguretat laboral)
 • necessitats d'amor i pertinença (amistat)
 • estima i autorealització.

Aquesta teoria ens explica que les necessitats inferiors a la jerarquia s'han de satisfer abans que les persones puguin atendre les necessitats superiors.

Totes les persones volem assolir el nivell 5

Cada persona és capaç i té el desig d'assolir l'autorealització. L'evolució, però no és un crescendo constant sinó que es pot veure interrompuda per fets vitals, com ara la separació de la parella, la pèrdua d'una feina o un canvi de residència, per posar alguns exemples.

Les persones fluctuem entre els nivells de jerarquia

Els 5 grups de necessitats

Les necessitats biològiques i fisiològiques són l'aire, menjar, beguda, refugi, calor, sexe, son principalment i són requisits biològics per a la supervivència humana.

Si aquestes necessitats no es satisfan, el cos no pot funcionar de manera òptima així que és per això que Maslow considerava les necessitats fisiològiques com les més importants.  Totes les altres necessitats esdevenen secundàries fins que les fisiològiques són satisfetes.

Les Necessitats de seguretat: protecció dels elements, seguretat, ordre, llei, estabilitat, llibertat de por.

Necessitats d'amor i pertinença: amistat, intimitat, confiança i acceptació, rebre i donar afecte i amor. Afiliar-se, formar part d'un grup (família, amics, feina).

Necessitats d'estima - que Maslow va classificar en dues categories:

 1. l'estima per un mateix (dignitat, èxit, domini, independència)
 2. la necessitat de ser acceptat i valorat pels altres (per exemple, estatus, prestigi).

La necessitat de realització personal - que al llarg dels anys s'ha dividit alhora en 4 subapartats fent créixer així la piràmide.

Així, les 5 necesitats inicials de la piràmide de Maslow són:

 1. fisiològiques
 2. seguretat
 3. afiliació
 4. reconeixement
 5. realització personal (que es divideix en 4 seccions)

Les 4 seccions de la necessitat 5 (realització personal)

 1. Necessitats cognitives: coneixement i comprensió, curiositat, exploració, necessitat de significat i predictibilitat.
 2. Necessitats estètiques: apreciació i recerca de la bellesa, l'equilibri, la forma...
 3. Necessitats d'autorealització: realització del potencial personal, recerca de creixement personal correspon al desig "d'esdevenir tot allò que un és capaç d'esdevenir" (Maslow, 1987).
 4. Necessitats de transcendència - Una persona està motivada per valors que transcendeixen més enllà del jo personal (experiències místiques i amb la natura, experiències al servei dels altres, la recerca científica, etc.).
Piramide de Maslow amb 4 seccions d'autorealitizació

Espero que et resulti interessant i útil


Si vols, pots convidar-me a un cafè. Fent-ho em regales temps per estar al cas de les últimes publicacions, repassar apunts i pensar, crear i escriure contingut de qualitat. Si consideres l'opció, pots donar-me suport a partir d'1€ :)