Educació

Posts per mares i pares sobre educació emocional (i funcional). Reflexions, exercici i eines. El post més sonat d'aquesta etiqueta és "no els demanis més com a anat el cole"

14
Educació
Permet-te ser feliç

Permet-te ser feliç

En aquest post vull compartir reflexions nítides i potents que ens poden ajudar a clarificar la nostra visió. Així es com ens permetem ser felices, essent qui som. Comparteixo 5 reflexions que estic segura que t'hi acompanyaran.

You’ve successfully subscribed to Ad litteram
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.