Hi ha certes accions que determinen d'una forma brutal la manera com vivim la vida. Una d'aquests és on invertim la nostra energia.

L'anomenat "Principi d'Eisenhower", que Covey va adoptar i re-explorar, ens explica com el que és important és rarament urgent i allò urgent és poques vegades important (en paraules del propi Eisenhower).

El que va treballar Covey es resumeix en la graella que comparteixo a continuació i del que us vull parlar avui és de l'impacte que té en les nostres vides (empreses, reptes, etc) el quadrant al qual invertim la nostra energia.

ELS BÀSICS

Comencem pel començament, definir i distingir els conceptes que divideixen els quadrants de la matriu.

Important  Saps què és important?, no és una pregunta absurda és una prgeunta absolutament profunda i (si em permeteu la brometa) important. Segons Covey la importància de les tasques la determina la correlació que aquestes tenen amb l'assoliment dels nostres objectius.

O sigui és important allò que ens acosta a aconseguir el que volem assolir i no ho és allò que ens n'allunya.

Urgent aquesta segurament la tens més clara, oi?, urgents són totes aquelles tasques i responsabilitats que requereixen una acció o atenció immediat

LA GRAELLA QUE ENS AJUDA A ORGANITZAR

Aquesta graella ens resulta útil per organitzar qualsevol cosa. No, no és una generalització boja és una realitat. Tan si el que vols organitzar és un viatge, com una temporada esportiva, com les tasques a una posició conrecta a una feina aquesta graella resulta funcional.

matriu urgent-important de Covey

Utilitzant una graella senzilla, definim les tasques segons la seva importància i urgència:

Quadrant 1 - Crisis - URGENT i IMPORTANT

Quan invertim el nostre temps i energia en aquest quadrant ens dediquem a apagar focs. Tot és arxi important i súper urgent quan vivim aquí.

El resultat de viure en aquest quadrant és estrès, malestar, nervis i angoixa.

Aquest quadrant ens serveix quan hi ha una crisis real (una emergència  mèdica er exemple),  atenció aquí!, si vivim en uns "crisis real" de forma sistèmica, la crisis és el sistema que estem utilitzant!, no és possible que "sempre ens passin coses" i si sempre ens passen és que estem utilitzant un sistema disfuncional.

Firefighter
Photo by Andrew Gaines / Unsplash

Quadrant 2 - Objectius i planificació: NO URGENT i IMPORTANT

Quan vivim en el quadrant 2 és quan fluïm. Invertim la nostra energia de forma funcional i tenim en compte l'equilibri en el nostre ser (tan si aquest ser som nosaltres mateixes com si és la nostra empresa o el nostre equip). Aquestes accions ens mouen cap als nostres objectius i poden incloure planificació, relació i formació d'equips, prevenció de problemes i avaluació de riscos aquí també tenim en compte activitats de salut i de lleure que ens ajudin a mantenir l'equilibri en les nostres vides.

El resultat de viure en aquest quadrant és agafar les regnes de la nostra vida/empresa, sentir equilibri, planificar i tenir visió i perspectiva.

Aquest quadrant ens serveix per aprofitar tot el potencia del qual disposem alhora que cuidar i respectar les nostres relacions.

Quadrant 3 - Interrupcions: URGENT i NO IMPORTANT

Les tasques o activitats d’aquest quadrant ens interrompen o ens allunyen de les nostres tasques importants. Pot ser qualsevol cosa, un companys de feina que passa per xerrar, revisar innecessàriament el mail, respondre a whats, missatges o trucades que no venen el cas...

El resultat de viure en aquest quadrant és viure en una crisis d'absurds permanent, corre molt per no anar a enlloc. Sovint, com a resultat, reaccionem als altres de manera desagradable i ens sentim atrapats, frustrats i estressats.

Avoiding social interaction
Photo by Priscilla Du Preez / Unsplash

Quadrant 4 - Distraccions: NO URGENTS I NO IMPORTANTS

Bàsicament quan vivim a aquest quadrant cremem el temps però no hi cuinem res.

El resultat de viure en aquest quadrant és que passem a ser persones sense iniciativa, amb energia baixa i pocs assoliments cosa que afecta al nostre discurs intern i autoimtage i per tan pot acabar afectant a la nostra autoestima i socialització.

Viure en aquest quadrant està bé per des-estressar-se, per no donar a tot un sentit crucial i de vital importància i per saber no fer, que tampoc es tracta de ser màquines que som persones tu i jo ;)

EN RESUM

Saber invertir la nostra energia és clau perquè significa donar prioritat conscientment a les nostres tasques més importants i planificar i delegar per tractar els problemes abans que es converteixin en crisis urgents.

A més, prendre consciència de les nostres interrupcions i distraccions ens ajuda a reduir-les o eliminar-les i això ens permet gestionar els nostres recursos de temps limitat perquè puguem fer les tasques prioritàries de manera més agradable i menys estressant.

o sigui: viure millor ;)

Espero de tot cor que aquest post t'ajudi.