La comunicació és fonamental per crear vincles psicosocials. La qualitat d'aquests depèn en gran part del nostre estil de comunicació. En aquest post repassem els 4 estils de comunicació per entendre'ls i reconèixer-los.

ELS 4 ESTILS DE COMUNICACIÓ

Hi ha 4 estils comunicatius que podem emprar per transmetre el nostre missatge: passiu, agressiu, passiu-agressiu i assertiu.

PASSIU La no comunicació.

Quan una persona no expressa el que desitja, el que sent o les seves opinions està "comunicat" passivament. Aquest estil baixa l'autoestima i perjudica els vincles socials. No és un estic competent emocionalment.

Les persones que utilitzen l'estil de comunicació passiu sovint actuen amb indiferència, cedint als altres. No solen expressar els seus sentiments o necessitats, cosa que permet als altres "imposar" les seves.

Sovint, la manca de comunicació d'un comunicador passiu pot provocar malentesos, acumulació d'ira o ressentiment.

Les persones que usen l'estil passiu no acostumen a no fer contacte visual i sovint mostren gran dificultat per dir "no". Els comunicadors passius poden queixar-se que "la gent mai no té en compte els meus sentiments" i malauradament acostuma a ser cert, començant a contar la gent per ells/es mateixes

Si t'identifiques amb aquest estil de comunicació, sàpigues que és treballable i que ningú pot saber el que realment vols o com et sents si no ho dius.

Alguns exemples de frases que els que utilitzen un estil de comunicació passiu dirien són:

  • Realment no importa tant
  • Només vull mantenir la pau
  • És igual, no vull problemes

AGRESSIU El que dic jo i punt.

Quan una perdona expressa sobretot sentiments i opinions, però sense tenir en compte a qui està comunicant i com li pot afectar el que diu, aquesta persona comunica agressivament. Aquest estil sovint fereix als altres. No ens ajuda a crear vincles malgrat que poden obtenir els resultats tangibles desitjats: cridar "calla!" pot causar l’efecte que volem tot i que malmet la nostra imatge i minva el respecte que els altres ens puguin tenir.

L’estil de comunicació agressiu posa èmfasi en parlar amb veu forta i exigent, mantenir contacte visual intens i dominant o controlar els altres, culpant-los, intimidant-los, criticant-los, amenaçant-los o atacant-los, entre altres.

Si t'identifiques amb aquest estil de comunicació, primer de tot felicitats per la humilitat. En segon lloc, això hem de treballar-ho!, segurament et penses que això ho fas perquè si no no et fan cas, però t'asseguro que ningú funciona millor amb por que amb confiança.

Els comunicadors agressius solen emetre ordres, fer preguntes de manera grollera i no escolten els altres. Però també es poden considerar líders i exigeixen respecte als que els envolten.

Alguns exemples de frases que un comunicador agressiu utilitzaria inclouen:

  • Jo tinc raó, tu t'equivoques
  • Assoliré l'objectiu, passi el que passi
  • Tot és culpa teva / dels altres
  • A vegades sembles tonto/a

PASSIU-AGRESSIU Dic una cosa, però en penso una altra

Quan una persona no diu el que vertaderament pensa allà on tidnria sentti que ho digués, parla d'amagat i menteix posant bona cara està usant l'estil de comunicació passiu-agressiu.  

L'estil de comunicació passiu-agressiu sembla passiu a la superfície i de fet ho és, però aquest estil de comunicació conté frustració i ressentiment que condueix a la tensió i a l’actuació subtil, indirecte o secreta. La majoria de persones passius-agressives murmuren a si mateixes en lloc de confrontar-se amb una persona o un problema.

Els qui comuniquen passiu-agressivament tenen dificultats per reconèixer la seva ira, fan servir expressions facials que no es correlacionen amb la manera en què se senten i fins i tot neguen que hi hagi un problema.

És comú que les persones passiu-agressives es comuniquin usant llenguatge no-verbal (bufar, riure, fer ganyotes i escarnis...) o amb la manca de comunicació oberta a una altra persona, com per exemple, retirar-li la paraula a algú, difondre rumors a l’esquena o sabotejar els esforços d'altri.

Les persones que es comuniquen de forma passiu-agressiva poden semblar cooperatius, però probablement estan fent el contrari en silenci.

Si t'identifiques amb aquest estil de comunicació, no tinguis por, es pot treballar i fer-ho t'ajudarà a tenir millor relació amb tothom, començant per tu mateix/a

Els comunicadors passius-agressius són conscients de les seves necessitats, però a vegades tenen dificultats per expressar-les i llavors bàsicament s'emboliquen amb pensaments desfocalitzats (els altres ja haurien de saber que / és evident que) i trames complicades (a veure si així se n'adonen).

ASSERTIU Dic amb respecte el que penso i sento

Quan una persona expressa els seus sentiments, necessitats, drets etc alhora que escolta i respecta els dels altres comunica assertivament. Aquest és l’estil de comunicació és el més funcional i el que treballem, psicòlegs-coachs, com a competència.

Els comunicadors assertius poden expressar les seves pròpies necessitats, desitjos, idees i sentiments, tot considerant les necessitats dels altres. Les persones que es comuniquen assertivament pretenen que ambdues parts guanyin en una situació, equilibrant els drets d’un amb els altres.

Una de les claus de la comunicació assertiva és fer servir afirmacions "jo", com ara "em sento frustrada quan arribes tard a una reunió" o "no m'agrada haver d'explicar-ho una vegada i una altra". Indica la propietat dels sentiments i comportaments sense culpar l’altra persona.

Si t'identifiques amb aquest estil comunicatiu, ole tu!, gràcies per comunicar assertivament, per atrevir-te a tenir converses incòmodes, per acceptar la teva part de responsabilitat i per actuar proactivament en pro al benestar.

Alguns exemples de frases que faria servir un comunicador assertiu inclouen:

  • Tenim el mateix dret a expressar-nos respectuosament, necessito que m'escoltis per poder continuar discutint això.
  • Aquesta situació em disgusta, però estic segura que sabrem trobar-li la millor solució possible, algú te idees?
  • Respecto els drets dels altres i els propis.

Cal afegir a més que el model assertiu és l'únic model de comunicació que combat l'estrès emocional.

Espero que aquest pot t'hagi resultat útil per reconèixer els estils de comunicació i així poder treballar per procurar comunicar-te assertivament en el màxim de situacions possibles.


Si vols, pots convidar-me a un cafè. Fent-ho em regales temps per estar al cas de les últimes publicacions, repassar apunts i pensar, crear i escriure contingut de qualitat. Si consideres l'opció, pots donar-me suport a partir d'1€ :)