Vols rebre informació sobre benestar al teu correu electrònic?

La finestra de tolerància

La finestra de tolerància

Com trobar els teus objectius a la vida i definir-los per assolir-los

Com trobar els teus objectius a la vida i definir-los per assolir-los

Canvi d’hora i estat d’ànim

Canvi d’hora i estat d’ànim

Discurs intern

Discurs intern

Ad litteram
Errors cognitius

Errors cognitius

Les distorsions de pensament o errors cognitius generen un biaix negatiu o irracional a la interpretació de la realitat generen malestar i baixa autoestima. Coneix els 10 tipus per vèncer-los.

You’ve successfully subscribed to Ad litteram
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.