Una expectativa és la idea sobre el que passarà en el futur, quan ens creiem les nostres expectatives, les convertim en rígides i llavors és quan esdevenen un problema pel nostre benestar i pel benestar de les nostres relacions.

En el post d'avui parlarem d'aquest fenomen.

Què és una expectativa

Una expectativa és una previsió del que creiem que és més probable que passi en el futur i per tant anticipa aquest fet.

Dit pel broc gros:

una expectativa és un pensament inventat sobre el futur.

Les expectatives poden ser personals o col·lectives i es poden basar en creences, intuïcions o en l'anàlisi racional de la realitat. Quan les expectatives no es compleixen, és quan ens generen malestar i sovint ens sentim decebudes.

Les expectatives son bones o dolentes?

Les expectatives poden acostar-nos o allunyar-nos del benestar i dependrà de la direcció en la qual ens guien que les valorarem com a positives o com a nocives.

Quan formulem males expectatives

és quan definim en el nostre pensament què passarà sense donar marge

  • Ni a als altres. Potser, oh! sorpresa ho veuen diferent que nosaltres, al ser persones diferents...
  • Ni a nosaltres. Ei que potser hem canviat d'opinió i tenim tot el dret de fer-ho
  • Ni a la vida. Podria ser que passés quelcom que no havíem imaginat i fins i tot podria ser que fos millor del que havíem pogut esperar!

Les expectatives rígides son les que ens generen frustració perquè la imatge que ens havíem creat no encaixa amb la realitat.

Imatge on es veuen 2 formes. A sota: un recipient que representa la realitat. A sobre hi ha una forma que representa l'esperança. Hi ha fletxes que van de dalt a baix indiquen com les formes expectativa voldria cabre en el recipient esperança, però com que son diferents formes i rígides no es possible.

Cada punt de no encaix és una decepció, una frustració, un disgust.

Quan formulem una expectativa com a llei ("ha de ser així"), la convertim en creença i la rigiditzem (ara m'he inventat un verb) llavors en el cas de no complir-se ens generarà sorpresa, incomprensió i frustració.

Quan formulem bones expectatives

El que estem fent en realitat es generar esperança i definir objectius i per tant no ens creem una imatge ultra nítida de què serà, sinó que definim què ens agradaria que passes i això ens permet treballar proactivament des del cercle d'influència per aconseguir-ho. En aquest cas les expectatives són bones.

Imatge on es veuen 2 grups de formes. A sota 1 sola forma: un recipient que representa la realitat. A sobre hi ha varies formes que representen objectius i estan envoltats d'una nebulosa que representa l'esperança. Hi ha fletxes que indiquen com les formes de dalt poden encaixar al recipient de baix, gràcies a la nebulosa esperança que no és rígida.

Exemples d'expectatives poc realistes i molt comuns

En aquest punt em sembla interessant compartir un llistat d'expectatives socialment súper comuns que son molt poc realistes i que alhora acostumem a plantejar en format rígid.

  1. Li he de caure bé/agradar-li a tothom
  2. La gent estarà d'acord amb mi si argumento bé el que dic / tinc la raó
  3. La gent ja saben a què em refereixo quan dic/faig X
  4. Les persones que em coneixen ja saben que jo dic/faig X, però que en realitat no ho sento/penso/vull
  5. Els altres actuaran de la manera que ho faria jo, perquè és lògicament la millor
  6. Puc canviar als altres
It was almost 30 degrees that day and I had a work photographing solar panel systems at a museum. Thought a cold coke would ease the day ;)
Photo by Ali Yahya / Unsplash aquesta és la cara que correspon a la frase que acabes de llegir

Espero de tot cor que aquest post et resulti interessant i útil.