Boom!, què me'n dieu d'aquest títol?, sembla el clàssic clickbait oi?, doncs no ho és!. Aprendre a distingir aquests 2 cercles i a viure allà on tenim influència canvia la vida. Tota ella. Canvia el que fem, com ens sentim, el resultat de les nostres accions, com ens veiem... tot.

Proactives o Reactives

Els conceptes de Cercle d'influència i de preocupació són de Covey. Al seu llibre Els 7 hàbits de la gent altament efectiva distingeix entre les persones proactives que se centren en el que poden fer i les persones reactives que centren la seva energia en coses que no poden, coses fora del seu control.

Les persones proactives tenen actituds funcionals i sentiments associats al benestar mentre que les persones reactives mantenen una actitud de victimització i senten principalment culpa i ràbia.

És per això que conèixer i "dominar" aquests conceptes ens ajuda a canviar-ho tot.

Què són el Cercle d'influència i el Cercle de preocupació?

El model de Covey es basa en la idea que les persones tenim al nostre voltant dos cercles: El cercle d'influència i el cercle de preocupació.

Imatge dels cercles d'influència i preocupació de Covey

El nostre cercle d'influència inclou totes aquelles coses sobre les quals tenim influència i hi podem fer alguna cosa. L'abast d'aquest cercle, evidentment, estarà relacionat amb el nostre poder (si ets la presidenta del país, tens més influència que si ets la directora de l'AMPA d'una escola), però la idea essencial i clau d'aquest concepte és que sigui quin sigui l'abast del nostre CI (Cercle d'influència) sempre hi serà i sempre hi haurà, per tant, quelcom que podem fer per viure/resoldre una situació de la millor manera possible. Actuar de forma funcional.

El cercle d'influència a més es pot dividir en 2 zones

  • zona de control: allò que podem fer directament, com el que diem
  • zona d'influència: allò sobre el que tenim influència i hi podem aportar, però no controlem directament, per tant podem no obtenir resultats (votar per una opció d'organització política, per exemple)

Com podem connectar amb el cercle d'influència?, preguntant-nos el següent:

Què està a les meves mans en aquesta situació?, que és el que puc fer jo?

El nostre cercle de preocupació inclou totes aquelles coses que ens preocupen i que afecten la nostra vida (per tant desitgem que siguin d'una determinada manera) però sobre les quals no tenim influència. L'exemple que sempre explico en les sessions individuals i que és claríssim és el temps:

Si volem anar d'excursió, desitjarem que faci un bon dia, però el temps que farà està absolutament fora del nostre cercle d'influència perquè no hi ha res que puguem fer perquè plogui o faci sol.

Altres exemples de coses que estan al cercle de preocupació són: l'escalfament global, l'estat de l'economia, com condueix el cotxe del davant (penya intermitents, que és gratis posar-lo!), les actituds d'altres persones, el que pensen altres persones, el que diuen altres persones... en resum tot el que fan, pensen, senten altres persones està al cercle de preocupació.

Dedicar temps i energia al CP (cercle de preocupació) és una pèrdua de temps i el temps i l'energia un cop gastats no es poden recuperar.

Exemples de Cercles d'ifluencia (control i influència) i preocupació Covey

La clau és centrar l'energia al CI

La clau és centrar l'energia en aquelles coses que podem fer especialment i aportar allà on podem influir, això ens permet fer canvis efectius.
Si ho fem, trobarem que el nostre cercle d'influència comença a augmentar; altres ens veuen llavors com una persona eficaç (bàsicament perquè no estem malgastant el temps i l'energia en allò que no podem fer) i això tindrà implicacions en la manera com ens veiem a nosaltres mateixes, en nostre rendiment, sentiment i evidentment en les actuacions que fem, però sobretot, la clau està en allò que deixarem de fer.

En resum: esdevenim persones proactives i això ho canvia tot.