L'autoestima és la valoració que fem de la imatge que tenim de nosaltres mateixes(el nostre autoconcepte) i és extremadament rellevant tan en els processos interns (interpretar la nostra pròpia història) com en els externs (relacionar-nos amb els altres).  

És comú parlar i llegir sobre autoestima i totes tenim clar que és important tenir-ne una de "bona", però què és l'autoestima?, de què depèn? que vol dir una bona autoestima? i per què és important?

En aquest post procuraré resoldre aquestes preguntes

QUÈ ÉS L'AUTOESTIMA?

L'autoestima és el veredicte del judici que fem sobre la imatge que tenim de nosaltres mateixes.

De tots els judicis que formulem a la vida, no n'hi ha cap més rellevant que el que  fem de nosaltres mateixes.
A la imatge un jutge a dalt al mig i sota, una advocada i un fiscal. En el text hi diu:l'autoestima és un judici, dóna arguments (realistes) a qui vols que guanyi

Aquesta avaluació interna la fem sobre 5 factors que són els que finalment representen el que és l'autoestima:

 1. Nivell general d'acceptació o rebuig que tenim de nosaltres mateixes.
 2. Capacitat de valorar-nos i de tractar-nos amb dignitat, amor, respecte i realisme.
 3. Consciència de ser importants per a algú i alhora, sentir que els altres també són importants per nosaltres.
 4. Sentiment d'individualitat (sentir-nos especials).
 5. Confiança en les pròpies capacitats i recursos per sortir-nos en de les diferents situacions de la vida
A la imatge un cor dividit en 5 porcions. A cada porció hi ha el text dels 5 punts que s'acaben de dir. 

L'autoestima no té res a veure amb la intel·ligència, el nivell cultural, el color de la pell, ni amb el nivell socioeconòmic, el sexe o l'edat. És cert que alguns d'aquests factors podem afectar directament a la comoditat de la nostra vida i això afecta al nostre benestar (si tenim diners per pagar totes les factures i menjar bé, tindrem un major benestar físic i aquest potenciarà el millor funcionament de tots els processos del nostre cos, també del nostre sistema nerviós), malgrat això l'autoestima és independent de tots aquests factors.

L'autoestima fa referència als aspectes avaluatius i afectius de l'autoconcepte.

DE QUÈ DEPÈN?

La nostra autoestima depèn bàsicament del resultat del judici que fem. Aquest judici té 2 processos:

 1. Procés d'avaluació, en el qual ens valorem en diferents criteris, els més comuns són els següents:
 • Comparació entre el jo real i el jo ideal (la persona que a un li agradaria ser)
 • Comparació de la pròpia imatge amb els valors socials i culturals del context en què viu. (en quina mesura sentim que encaixem en la societat)
 • L'avaluació en relació a la percepció d'èxit o fracàs en l'execució d'una tasca. (el valor que donem als nostres resultats)
 • Comparació amb els propis resultats obtinguts en situacions anteriors (comparació interna).
 • Comparació d'un mateix amb altres (comparació social).
 • El feedback procedent de l'avaluació per part de persones significatives.

2. Procés d'afecte, es refereix a les reaccions emocionals resultants de l'avaluació de la pròpia imatge (per comprendre súper bé aquest punt et pot servir saber la diferència entre emoció i sentiment)

 • Es manifesta com sentiments d'auto-acceptació, auto-rebuig, auto-respecte, auto-vàlua, auto-retret etc (depenent de l'avaluació que fem en cada situació)
 • Cada sentiment, al llarg d'un continu que va del negatiu al positiu
A la imatge 3 vinyetes. La primera (avaluació) una balança entre positiu i negatiu. A la segona 2 persones, cada una amb les ulleres d'un color (resultat positiu o negatiu de l'avaluació). A la tercera vinyeta, titulada "sentiment" hi ha 2 línies de valoració (del 0 al 100) una per auto-vàlua i l'altra per autoacceptació. Hi ha marcats 1 punt a cada una. Representen el resultat (Afecte) de l'avaulació intrena

Per a realitzar aquest judici de forma justa és, a més, molt important tenir un bon autoconeixement

COM ÉS UNA BONA AUTOESTIMA?

L'autoestima ha de ser equilibrada, ni alta ni baixa.

Autoestima no funcionals: alta i baixa

Quan l’autoestima no és sana es desvia cap a un dels dos extrems:


Baixa autoestima: Mantenim unes creences desproporcionadament negatives sobre nosaltres mateixes, com a resultes sentim malestar emocional.

Autoestima inflada: Mantenim unes creences desproporcionadament positives sobre nosaltres mateixes, d’aquestes creences en resulten actituds i comportaments egocèntrics, arrogants i prepotents que també acaben amb malestar.

foto on s'hi llegeix: Stop making stupid people famous Foto de Brandi Ibrao 

Autoestima funcional (la bona): equilibrada

L’autoestima és l’actitud i valoració positiva cap a un mateix. Una autoestima sana, és aquella que ens situa en el lloc que ens pertoca al món, ni per sobre ni per sota de qualsevol altra persona.

L’autoestima sana ens motiva a pensar, sentir i actuar de la manera més sana i autosatisfactoria possible. Tenint en compte el present i el mig i llarg termini alhora que les dimensions personals i socials de nosaltres mateixos.

COM TENIR UNA BONA AUTOESTIMA?

Per mantenir una autoestima sana ens calen els següents aspectes:

 • Conèixer-nos a nosaltres mateixes. Conèixer les nostres mancances i les nostres qualitats, aquesta característica implica reduir els nostres “punts cecs” (característiques personals de les quals no en som conscients).
 • Acceptar-nos incondicionalment. Independentment dels nostres fracassos o assoliments i de l’acceptació que obtinguem dels altres. Acceptar-nos incondicionalment implica també acceptar allò que podem i volem millorar.
 • Mantenir una actitud de respecte i consideració positiva cap a nosaltres mateixos i els altres (començant per nosaltres)
 • Tenir una visió del jo com a potencial. Considerar que som més que el nostre comportament o els nostres trets heretats, entendre que estem subjectes a canvis i que podem aprendre i dirigir els nostres canvis.
 • Relacionar-nos amb els altres de manera sana, eficaç i satisfactòria.
 • Buscar activament la nostra felicitat i benestar, essent capaces d’aplaçar o ignorar certes satisfaccions per d’altres més grans a llarg termini.
 • Entendre i cuidar les nostres necessitats físiques i psicològiques.

Per què és important l'autoestima?

Es descriu l'autoestima com "el sistema immunològic de la psiquisme", ja que aquesta dona resistència, fortalesa i capacitat de regeneració.

L'autoestima és un factor protector i potenciador  del benestar, la proactivitat i la bona comunicació, 3 aspectes crucials en el sa i bon desenvolupament de qualsevol activitat.

Photo by Ethan Rougon / Unsplash

Espero que aquest post sobre autoestima us ajudi a reconèixer-la, potenciar-la i cuidar-la.