Sigues receptiva.
Ser receptives és estar disposades a acollir noves propostes, i la vida és un seguit de propostes que podem acollir o no. Intentar modificar o no acceptar les propostes de la vida ens converteix en persones frustrades i infelices.

A més, no acollir les propostes de la vida és sinònim de perdre’ns-la.

A turquoise chainlink fence with a padlock in Greece
Photo by Jason Blackeye / Unsplash

Una actitud receptiva ens fa escoltar més a les persones, comprendre més les situacions, i veure més oportunitats. Sabem, que tenir una actitud receptiva ens ajuda a ordenar el nostre pensament i acollir les nostres emocions, però com ser persones receptives?

Aprecia els teus moments de soledat

Aprofita’ls per fer preses de consciència sobre el present. Escolta, què sents? Hi ha soroll al carrer, de què? Pots distingir algun so que normalment et passa desapercebut?

Observa les teves reaccions

Quan et trobis en una situació que pel motiu que sigui t’altera (per alegria, tristesa, ràbia…) observa el teu cos, com reacciona?

Fes exercicis de relaxació

Desbloqueja les tensions corporals que hagis pogut acumular fent exercicis de respiració conscient.

Two women stand closely, wrapped in a blanket, in front of a rocky landscape
Photo by rawpixel.com / Unsplash

Proposta d’exercici:

Durant una setmana anota en una lliberta moments en els quals has estat atenta amb algú i moments en els quals alguna persona hagi estat atenta amb tu. Al final de la setmana contesta les següents preguntes:

  • Com t’has sentit essent receptiva?
  • Com t'has sentit quan algú ho ha estat amb tu?
  • De quina manera aquesta actitud influencia la vostra relació?