George Bernard Shaw dramaturg, crític literari i activista polític va criticar amb la seva obra l'encarcarament classista de la societat britànica, l'explotació dels treballadors, la desigualtat entre homes i dones i no sols va criticar sinó que també va proposar solucions des del seu punt de vista filosòfic. Una sentència seva que reflexa, al meu entendre, aquest posicionamertn és:

Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.

El progrés és impossible sense canvis, i aquells qui no poden canviar la seva ment no poden canviar res, diu.

Per aquest motiu és tan necessari entendre i acceptar que tot el que fem és un procés i que progressa en la mesura que el seguim.

insta_tot-dificil-abans

No hi ha una sola acció que no sigui complicada el primer cop.
El primer dia que vam posar-nos dretes.
El primer dia que vam llegir una paraula sencera.
El primer dia que vam agafar el tren soles.

Tot és difícil abans de ser fàcil.