Escric sobre com ordenar les emocions i netejar el pensament de prejudicis, expectatives i culpa. Un pas més en aquesta direcció és prendre consciència de la nostra actitud.

En el post d’avui parlo sobre l’actitud que decidim adoptar davant les diferents situacions vitals.

cartell a nosaltres també ens agrades tu

De què depèn que tinguen una actitud o una altra?

Les diferents actituds que adoptem a la vida són resultat de l’experiència, personal o observada i estan influenciades per normes i rols socials. L’actitud ve determinada, a nivell més profund, pels tipus de pensaments que generem (positius o negatius) i pels sentiments que se’n deriven.

Tenir una bona actitud és una molt bona manera de netejar-nos i ordenar-nos emocionalment. L’actitud determina l’estat d’ànim per això una bona actitud ens aporta benestar i autoestima.

Les nostres actituds

Les diferents actituds que tenim ens poden semblar inevitables, però en realitats són apreses i automatitzades o controlades per estats emocionals puntuals.

En el primer cas, passar d’una actitud negativa a una de positiva passa tant sols pel fet de decidir-ho i fer-ho.

En el segon cas (quan són reacció a una situació emocional intensa) la millor actitud és la d’acceptació. Per ser capaços d’acceptar ens cal tenir una bona autoestima i per treballar aquest aspecte una de les accions que precisament podem fer és esforçar-nos en tenir una bona actitud.

A woman is walking past a brick building at the Madrid Atocha Railway Station.
Photo by Javier García / Unsplash

Decideix tenir una bona actitud

El món tal com el veiem és un reflex del nostre estat interior: com més positius siguem a l’hora d’interpretar el que ens passa millor valoració farem de nosaltres mateixos (autoestima) i més funcionals serem a la feina, organitzant les tasques domèstiques o sortint a sopar amb els amics.
Decidir tenir una bona actitud ens ajudarà a endreçar-nos emocionalment, a netejar el pensament i alhora estarem creant nous patrons actitudinals per nosaltres. Ei, tot són avantatges!

Proposta d’exercici:

En qualsevol situació quotidiana adopta una actitud d’observadora i recerca com a mínim 5 coses positives del moment present que estàs vivint.
Per exemple: a la cua de cotxes anant cap a la platja:

  1. Estic anant a la platja
  2. Fa bon dia
  3. Tinc bona salut
  4. Passaré el dia amb persones que estimo
  5. Estem creant bons records

Si vols, pots fer un diari d'observacions positives.