En el post d'avui us explico què és l'atenció centrada/focalitzar el pensament i per què és rellevant pel nostre benestar. Us explicaré a més què és la combinació 2-1-2

Focalitzar el pensament és una capacitat del cervell que ens permet concentrar l'atenció en un estímul concret durant un període de temps concret (major o menor). Un dels exercicis típics per entrenar focus mental és observar una flor durant X minuts.

A macro shot of the petals on a pinkish white flower.
Photo by Francesco Mazzoli / Unsplash

L'atenció centrada és el tipus d'atenció que ens permet detectar ràpidament estímuls rellevants. Utilitzem l'atenció focalitzada o enfocament mental per atendre tant els estímuls interns (tinc gana!) com els estímuls externs (ve un cotxe). És l'habilitat que ens permet realitzar tasques de forma acurada i eficient en la nostra vida quotidiana (tirar la llet dins del got i no a la taula, per exemple). Però no només això, a nivell més macro focalitzar l'atenció és també predisposar-nos a atendre i comprendre de determinada manera els esdeveniments. En línies generals, podem focalitzar

Temporalment:

  1. en el passat
  2. en el present
  3. en el futur

Personalment:

  1. en nosaltres
  2. en els altres

Qualitativament:

  1. en negatiu
  2. en positiu

El benestar rau en la combinació 2-1-2

i és per aquest motiu que sovint, quan parlem de benestar parlem de focalitzar en l'aquí i l'ara, en el que nosaltres som i podem i en allò de positiu i d'aprenentatge que hi ha a la situació concreta viscuda.

Així que ja ho saps, aquí tens un #reptelitteram, focalitza el teu pensament i atenció en 2-1-2


Photo by Vince Fleming / Unsplash