L'estrès està més que normalitzat en el nostre estil de vida, fins i tot vanagloriat, ja que associem estar estressades a ser persones importants amb tasques importants. No és estrany sentir algú dient "estic estressadíssim/a", però són molt poques les persones que sabem què és realment l'estrès i com gestionar-lo. En el post d'avui parlarem d'això.

Just shot a friend while a conversation about business… Heart vs. Brain. Life vs. Stress - it’s all calming down.
Photo by Christian Erfurt / Unsplash

Què és l'estrès?

En general, l'estrès és la resposta que dona el nostre cos davant d'una situació que interpreta com a perillosa.
L'estrès és una reacció emocional intensa a una sèrie d'estímuls externs que activen respostes fisiològiques i psicològiques de naturalesa adaptativa.

“l'estrès és la resposta no específica de l'organisme a qualsevol requeriment efectuat per aquest” H. Selye

Allò que pot estressar-nos (agents estressants) pot ser molt divers: estímuls físics, com la calor i el fred, esforços musculars, les emocions, etc. mentre que la resposta biològica, sempre és la mateixa, conseqüència d'una reacció defensiva del cos que consisteix en l'activació de l'eix hipotàlem-hipòfisi-ACTH-escorça suprarrenal, (sí, molt de llestos aquesta part) on s'alliberen els corticosteroides (les hormones de l'estrès).

La reacció que te el nostre cos davant les situacions d'estrès és defensiva i adaptativa, o sigui està pensada perquè puguem superar el perill i segons Selye (un dels autors principals sobre l'estrès), l'estrès no pot i no s'ha d'evitar perquè constitueix l'essència mateixa de la vida; per tant, l'estrès no és una malaltia, encara que si l'estrès és molt elevant durant períodes llargs de temps pot causar-ne.

O sigui, l'estrès és necessari i no s'ha d'evitar, el que cal evitar és l'estrès perllongat en el temps.

TIPUS D'ESTRÈS

Segons com interpretem una situació d'amenaça, es desencadena una resposta d'estrès o una altra podem experimentar diferents tipus d'estrès: distrés o eustrés.
En la majoria de casos, experimentar distrès (l'estrès negatiu) o eustrés (l'estrès positiu) difereix més de la persona i la seva manera d'afrontar la realitat que de la circumstància en si.

És per això que factors com l'autoestima, la seguretat, les habilitats socials i la intel·ligència emocional resulten claus en la gestió de l'estrès.

Què és l'eustrès?

És l'estrès positiu. L'eustrès és un estrès funcional per al nostre organisme. A diferència del denominat distrès o estrès negatiu, l'eustrèsens motivar per treballar a tope, millorar la nostra productivitat i assolir les nostres metes o desafiaments diaris.

L'eustrès i el distrès impliquen l'activació de la resposta de lluita o fugida (pròpia de les hormones de l'estrès), la diferència bàsica és que l'eustrès genera l'energia adequada a la situació a la qual ens estem enfrontant, ni massa ni massa poca.
El que fa que una persona experimenti eustrès i no distrets és bàsicament la percepció que té de si mateixa (autoimatge) i del factor estressant al qual s'enfronta. D'aquesta manera, quan una persona se sent segura de si mateixa i de la seva capacitat per fer front a una situació, és més probable que experimenti un estrès positiu.

Relay runner
Photo by Braden Collum / Unsplash

Què és el distrès?

És l'estrès negatiu. Quan una persona percep una situació d'amenaça i no se sent amb recursos suficients per sortir-se'n, aquesta experimenta el distrès o estrès negatiu.

En aquests casos, el distrès s'associa amb l'angoixa (són millors amics el distrès i l'angoixa), i la persona se sent aclaparada, ansiosa i nota símptomes físics i psicològics com la mala digestió, els mals de cap, la tensió, insomni, entre d'altres.
El que fa que una persona senti distrès i no eustrés és principalment quan aquesta assumeix que el factor estressant no està sota el seu control o aquesta no és capaç de poder solucionar-ho o canviar-ho.

a business woman who is stressed and frustrated
Photo by Elisa Ventur / Unsplash

Diferències entre l'estrès positiu i el negatiu

Experimentar eustrès o distrès implica respostes diferents tant a nivell físic com psicològic.  

Signes d'eustrès o estrès positiu

 • Durada de curt termini
 • Produeix energia i augmenta la motivació
 • Sentiment de capacitat d'afrontament
 • Crea emoció i focus d'atenció
 • Augmenta la productivitat i rendiment

Signes de distrès o estrès negatiu

 • Durada de llarg termini
 • Sentiments d'ansietat i preocupació
 • Sensació que es superen les nostres habilitats d'afrontament
 • Genera sentiments desagradables, de malestar
 • Disminució de la productivitat i rendiment
 • Contribueix a desenvolupar problemes físics i mentals

En la majoria dels casos, les persones solen experimentar més distrès que eustrés. Si creus que estàs en una situació on l'anomenat estrès negatiu t'afecta, és important que puguis treballar-t'ho recorrent a professionals especialistes en estrès (psicòlegs i metges) o que busquis espais on poder aprendre eines i estratègies de regulació emocional, autoconeixement i gestió de l'estrès. Un d'aquests espais l'estem a punt d'obrir a Manresa: L'illa (havia d'explicar-ho, perquè serà molt guai!)

També et pot interessar aquest post amb 13 idees per combatre l'estrès o aquest on hi podràs llegir com d'important és moure'ns per regular el nostre sistema nerviós.

Espero de tot cor que aquest post et serveixi.