Insultar-te, maltractar-te i parlar-te malament ja no són una opció. Mereixes amor i respecte, comença a donar-te’ls.
Postal parla't com li parlaries a algú que estimes

El que ens diem a nosaltres mateixes defineix brutalment el que pensem de nosaltres mateixes així que et proposo que a partir de ja!, comencis a anul·lar els "que tonta sóc" del teu discurs intern.

Parla't com et mereixes. Respecta't. Aprecia't. Estima't.