Prendre decisions pot ser tot un calvari, les persones vivim (per motius psicobiològics i evolutius) amb un biax negatiu que fa que tinguem por a equivocar-nos i és aquesta por la que acostuma a complicar-nos la vida a l'hora de prendre decisions ens diu:

Cometre un error en aquesta decisió determinarà tota la nostra vida!

Sí, la por és una mica flipada, perquè, siguem realistes quantes decisions de vital importància prenem al llarg de la vida?, poques.

Així doncs que abans de començar ha treballar en els 7 passos de la presa de decisions ens hem de preguntar si val la pena invertir-hi el temps que hi dedicarem.

Com de rellevant serà l'impacte d'aquesta decisió a la nostra vida?

Si la rellevància és poca, llavors la millor decisió és a que ens gasta menys temps. has d'escollir un restaurant on anar a dinar amb les amigues? o potser entre 2 colors de jersei?, no saps quina peli mirar? o dubtes entre els diferents tipus de formatge del supermercat? en tots aquests casos no cal que hi donis voltes, no cap que utilitzis tota la teva capacitat cognitiva per fer un anàlisi exhaustiu entre els restaurants de la teva ciutat, escull-ne un i vés de cara a una altra cosa. Per la resta d'exemples, el mateix.

Model presa decisions

Ara bé, si la decisió que has de prendre tindrà un impacta gran a la teva vida, llavors hi ha 6 passos que t'ajudaran a prendre-la bé (aquests 7 passos s'usen també en el món empresarial).

Presa de decisions en 6 passos

1 Identificar la decisió

Per prendre una decisió, primer hem d’identificar el problema que volem resoldre o la pregunta que a respondre.

Defineix clarament la decisió, aquest pas és el primer i és molt important perquè si identifiques erròniament el problema a resoldre o si el problema que esculls és massa ampli, o està mal definit (massa vaga o ampli) començaràs a caminar contra direcció.

2 Recopilar informació rellevant

Un cop hagis identificat la decisió, és hora de recollir la informació rellevant per a aquesta elecció. Fes una avaluació interna per veure si en el passat has has pres decisions similars, si fos així seria fantàstic perquè si vas fer un èxit podries prendre una decisió similar i si va ser un "fracàs" podràs intentar evitar fe rel mateix.

Sponsored by Google Chromebooks
Photo by Brooke Cagle / Unsplash

Si la decisió és empresarial, pots fer el mateix: veure si la teva organització o empresa ha tingut èxit o no en àrees relacionades amb la decisió. A més, en aquest pas i des del punt de vista empresarial, busca informació de fonts externes, inclosos estudis, estudis de mercat i contracta l'avaluació de consultors externs, si creus que et cal. Ep!, tingueu en compte però que no vols quedar atrapada amb massa informació.

3 Identificar les alternatives

Amb la informació rellevant que tens a l'abast, identifica les possibles solucions al vostre problema. Normalment, hi ha més d’una opció a tenir en compte a l’hora d’assolir un objectiu, en aquest pas la idea es recopilar alternatives que ens semblin funcionals.

4 Valorar les evidències

Un cop identificades les diverses alternatives, pensa els punts a favor o en contra de les alternatives. En aquest pas provar d'identificar possibles trampes o problemes de les diferents alternatives pot ser un bon exercici.

Designer sketching Wireframes
Photo by Green Chameleon / Unsplash

5 Escull i fes l'acció

Aquí comença l'acció visible. Has identificat i aclarit quina decisió cal prendre, has recopilat tota la informació rellevant i desenvolupat i plantejat els camins possibles a seguir. Estàs perfectament preparat/da per triar.

Si vols desenvolupar un pla per objectius (especialment si l'acció que vols fer és gran) pots utilitzar la metodologia SMART de definició d'objectius funcionals

6 Reviseu la vostra decisió

Després d'un temps predeterminat (que heu definit en el primer pas del procés de presa de decisions), mireu honestament la vostra decisió.

  • Has resolt el problema?
  • Has respost a la pregunta?
  • Has complert els teus objectius?

Si és així, pren nota del que t'ha funcionat i ho tindràs com a referència en el futur. Si no, busca l'aprenentatge i la propera vegada procuro tenir-lo present.

Finalment recorda les decisions són bones si ens guien allà on volem anar, els resultats que obtenim a les decisions concretes poden ser més o menys gloriosos però no són el que determinen la qualitat de les nostres decisions.