Conèixer el significat de les paraules ens és de gran ajuda perquè ens ajuda a crear-nos marcs mentals funcionals. Ens ajuda a interpretar la realitat.

Avui vull parlar de 3 paraules clau que acostumen a sortir en les sessions de coaching amb persones que es dediquen al món empresarial i esportiu.

Les 3 paraules clau: eficiència, eficàcia i efectivitat.

Eficiència

Parlem d'eficiència quan fem bé les coses, és a dir, quan fem les coses buscant la millor relació possible entre els recursos i l'energia que utilitzem i els resultats que obtenim.

L'eficiència té a veure amb com es fan les coses.

Perfect color match
Photo by Viviana Rishe / Unsplash

Eficàcia

L'eficàcia és fer les coses correctes, és a dir, fer aquelles accions que millor ens apropen al resultat/objectiu que desitgem.

L'eficàcia té a veure amb què fem.

Efectivitat

Efectivitat ho és tot. És fer bé les coses correctes, és a dir, fer les coses de forma eficient i eficaç.

L'efectivitat té a veure amb «què» fem i «com» fem aquestes coses.

Went on a photo walk with fellow photographer Naveen (instagram.com/wheresnav) when we came across these two gentleman playing chess. It was a really cold winter day in Toronto and these two didn’t mind at all. They were at war. The older gentleman on the left is homeless and lives in a world that is completely different than the one on the right knows, hence  a “War of the Worlds”. The strange thing is, even though they are at war, I feel a sense of humanity looking at this photo. There is a human connection, a bond being made between two men from different worlds over a casual game of chess.
Photo by AP x 90 / Unsplash