Un dels conceptes que treballem habitualment en les sessions de coaching és el de competència. Em sembla interessant exposar-lo en aquest post perquè sovint em trobo amb persones precioses que no el tenen clar i des de la no claredat es jutgen a elles mateixes i als altres de forma equivocada.

Jutjar-nos a nosaltres i als altres equivocadament acostuma a aportar-nos malestar... així que anem a veure què vol dir ser una persona competent.

Three people reading and taking notes at an old wooden table outdoors
Photo by Alexis Brown / Unsplash

Som competents en alguna cosa sols quan coincideixen aquests 3 factors:

  1. Coneixement (saber quelcom)
  2. Habilitat (saber fer quelcom)
  3. Conducta (fer quelcom)

Així, per considerar-nos competents en, per exemple, comunicant ens cal primer de tot tenir coneixements (1) sobre el tema que comunicarem, en segon lloc saber comunicar (2) tenir les destreses necessàries per comunicar i en tercer lloc, hem de fer-ho (3), hem de portar a terme l'acció: comunicar.

Els dos primers punts són evidents per la majoria de les persones.

El tercer punt (fer-ho) tot i ser igualment necessari, no l’acostumem a tenir massa en compte a l'hora de considerar-nos competents o no. Per ser competents comunicant hem de comunicar, no n’hi ha prou en saber-ho i saber-ho fer, hem de fer-ho!

Si coneixes una cosa i la saps fer, però no la fas, no ets competent en tal cosa.

Si sabem com es fa una truita i tenim les habilitats per fer-la, però no en cuinem mai, no som competent en aquest cap. Així, des de la nostra incompetència, podem plantejar-nos com de rellevants són les nostres queixes o crítiques.

Woman holding an aquamarine plate with an omelette on it garnished with herbs
Photo by Igor Miske / Unsplash

Des d’aquest nou punt de vista podem fer-nos algunes preguntes que segur que ens ajudaran a aixecar-nos del sofà de les crítiques i començar a caminar per la ruta de l’aprenentatge.

  • En què sé que sóc competent però no ho estic practicant?
  • En què vull ser competent?
  • Com treballar els tres factors de la meva competència m’ajudarà a sentir-me més realitzada?
  • Quin efecte tindrà això sobre el meu dia a dia?
  • Com afectaria això a la meva vida?
  • Quin compromís real i mesurable puc agafar amb mi mateixa per treballar aquesta competència?

Us animo a que feu l'exercici!