Cap de les coses materials que tenim ens fan ser qui som.

Malgrat l'evidència d'aquest raonament, quan ens posem en el pla de la practicitat hi ha persones que creuen que el seu èxit es deu a qualitats innates i/o a coses que tenen. Per tant creuen que:

 • no poden canviar (és innat)
 • l'essencial en l'assoliment de qualsevol repte és el que tens.

white and yellow flowers in white vase
Photo by Annie Spratt / Unsplash

Aquesta visió de nosaltres mateixes no es permet desenvolupar-nos plenament i per tan s'oposa al creixement personal i al benestar. Aquesta mentalitat que alguns autors (Carol Dweck) l'anomenen "fixa" (fixed mindset), està associada a comportaments com ara:

 • Evitar qualsevol repte que posi a prova les nostres capacitats.
 • No acceptar el fracàs, por a ser considerades impostores.
 • Tenir més desig d'aparentar que d'aprendre.
 • Veure l'èxit dels altres com una amenaça.
 • No acceptar la crítica, encara que sigui constructiva.

Per l'altra banda, hi ha persones que creuen que el seu èxit es deu a l'esforç i a la pràctica i per tant, assumeixen que la intel·ligència (no entesa com un número sinó com la destresa mental desenvolupant X tasca) i la creativitat són talents que es poden desenvolupar i perfeccionar si es treballen amb efectivitat i perseverança. La seva visió del món, es correspon amb una mentalitat d'abundància o de creixement (Growth mindset).

Aquesta mentalitat està associada comportaments com ara:

 • Acceptar els reptes com a mitjà per créixer.
 • Veure el fracàs com a part de l'aprenentatge i no tenir por a ser considerades "perdedores" o ridícules.
 • Tenir més desig d'aprendre que d'aparentar.
 • Veure l'èxit dels altres com una font d'inspiració i model a seguir.
 • Acceptar la crítica com una forma de millora.

Així doncs, en quin mindset t'identifiques?
Et proposo que t'observis i que si veus algun deix de patró cognitiu fix, provis de qüestionar-lo i modificar-lo. Com?, acceptant i perdonat allò que no has fet del tot bé, sabent que a la següent tornaràs a tenir una oportunitat per créixer i millorar.

man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook
Photo by Wes Hicks / Unsplash